The Life of the Prophet Muhammad (Makkan Period)

Dessa är samlade i al-Ghazzalis Ihya ’Ulum ad-Din’ (2/195 framåt):

1 – ‘Umar bin al-Khattab sade:

“Om någon av er är välsignad av kärlek från sin broder, borde han hålla i det så hårt som möjligt, då det är ovanligt för någon att bli välsignad med detta.”

2 – ‘Umar sade även:

“Ingen blir givet någonting förutom Islam som är bättre än en rättfärdig vän.”

3 – ‘Ali bin Abi Talib sade:

“Vårda dina bröder, då de är ditt uppehälle i denna värld och i nästa. Hör du inte vad folket i Helvetet säger:  {“Nu, har vi varken medlare eller nära vänner att hjälpa oss!”} [ash-Shu’ara’; 100”?

4 – ‘Abdullah bin ‘Umar sade:

“Vid Allah, om jag fastade hela dagen utan att äta, bad hela natten utan att sova, spenderade hela min förmögenhet i Allahs Väg, dör dagen jag dör, men inte hade kärlek i hjärtat för de som lydde Allah, och inget hat i mitt hjärta för de som visade olydnad till Allah, skulle inget av det vara till min fördel ett dugg.”

5 – ‘Abdullah bin Mas’ud sade:

“Om en man skulle stå i sjuttio år av dyrkan till Allah mellan hörnet i Yemen och Maqam av Ibrahim (vid Ka’bah), skulle han ändå bli återuppstådd på Domedagen med de som han älskat.”

6 – Ibn as-Sammak sade, på sin dödsbädd:

“Åh Allah! Du Vet att, även om jag varit olydig mot Dig, älskade jag de som lydde Dig! Så, gör detta till ett hjälpmedel att komma närmare Dig!”

7 – Mujahid sade:

“De som älskar varandra för Allahs Skull, när de ler mot varandra, faller deras synder från varandra, precis som löven faller från ett träd innan vintern.”

8 – al-Ghazzali sade, när han kommenterade Profetens, salAllahu aleyhi wa salam, sägelse:   ”Det starkaste bandet av tron är att älska för Allah och hata för Allah”:

“Pågrund av detta, är det ett måste att en person har de som han hatar, för Allahs Skull, precis som han har vänner och bröder som han älskar, för Allahs Skull.”

9 – Abu Hurayrah sade:

“Slaven kommer bli hämtad mellan Allahs Händer – den Upphöjde – på Domedagen, och Allah kommer Säga till honom: ’Älskade du någon av mina awliya’, så att Jag kan förena dig med honom?”

10 – al-Hasan al-Basri sade:

“Att vara hård mot en fasiq tar dig närmare Allah – den Upphöjde.”


I det första kapitlet av ”Kitab at-Tawhid,” Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab nämner hadith av Mu’adh där profeten sade till honom: ”Rättigheten av Allah på sin slav är att de dyrka Honom och associera ingen med honom, och slavens rättighet med Allah är att han inte kommer att straffa dem om de inte förknippar något med honom, ”och Mu’adh sade:” O Allahs sändebud, jag skall inte ge folk de goda nyheterna? ”

I den 17: e kommentaren till detta kapitel hänvisar han till denna hadith och hur den visar ”dygd att ge muslimer goda nyheterna som gör dem lycklig.”

I ”Taysir al-‘Aziz al-Hamid” (s. 46), Sulayman bin ‘Abdillah kommenterade Mu’adh’s fråga ”… skall jag inte ge människor de goda nyheterna?” Genom att säga:

”Det visar den praktik som följeslagare var på att ge varandra glada nyheter. ”

I al-‘Uthaymin s ‘al-Qawl al-Mufid ”ala Kitab at-Tawhid” (1 / 32), kommenterade han på samma fras, och sa:

”Detta visar att ge människor glada nyheter är något krävs när det gäller att göra människor glada, både världsliga och religiösa frågor. Detta är anledningen till att änglarna gav Ibrahim goda nyheter som Allah Sa: ( ”… Och de gav honom det glada budskapet om en intelligent son, med kunskap.”) [Adh-Dhariyat, 28] och detta var Ishaq, och den tålmodige var Ismail. Och profeten gav sin familj de goda nyheterna om födelsen av hans son Ibrahim,och sa : ”En pojke föddes för mig ikväll, och jag gav honom namnet efter min fader Ibrahim.” Vad vi lära av detta är att en person skall leda till glädje sina muslimska bröder så mycket som möjligt genom ord och handling, och detta kommer att resultera i en mycket godhet, avkoppling och lugn och öppenhet i hjärtat.

Likaså bör han inte komma med negativitet till muslimerna.och det är därför det är berättat från profeten:
”Ingen av er ska prata med mig om en annan person, eftersom jag vill komma ut till er medan mitt hjärta är rent.”
Även denna hadith innehåller en del svagheter i sin kedja, är dess betydelse korrekt, för om du hör något dåligt om någon, kommer ditt hjärta automatiskt vara osäker med honom även om han behandlar dig på ett bra sätt. Men först när man behandlar honom utan att känna till de dåliga saker han gjort och det finns ingen fara att ta itu med honom, kommer detta att bli mycket bättre och han kan vara mer benägna att acceptera ert råd,eftersom våra hjärtan är snabbare i avstängda från varandra.

Dessa är mycket specifika punkter som bara klara för den intelligenta personen som reflekterar … ”

Och Allahs sändebud sade: ”Det bästa handling är att muntra upp din troende bror, att befria honom från en skuld, eller mata honom.” [ ”Sahih al-Jami”; # 1096]När Ahmad bin Hambal fängslades, kom en av hans fängelsevakter till honom och frågade honom:

”O Abu ‘Abdillah! Hadithen som berättar om förtryckare och de som hjälp dem – är den äkta? ”

Han sa: ”Ja.”

fångvaktaren sade då: ”Så, jag anses vara en medhjälpare av förtryckare?”

Imam Ahmad svarade: ”Nej De som hjälper en förtryckarna är de som kammar ert hår, och tvättar era kläder och lagar din mat, och köper och säljer från dig. och för dig, då är du en av förtryckarna själva. ”

[‘Manaqib al-Imam Ahmad’; s. 397]

I al-Khatib al-Baghdadi s ”Mukhtasar Nasihah ILA Ahl al-Hadith” (som kan hittas i samlingen ”Majmu’at Rasa’il fi ‘ulûm al-Hadith”, s. 109-126), två goda bitar av råd sticker ut:

Först talar han om vikten av att studera islam från en tidig ålder:

”Jag skrev denna boken särskilt för studerande i Hadith, och för alla i allmänhet.Vad jag tänker säga är ett råd från mig till honom, av avundsjuka på honom, han skulle skilja sig själv från den som är nöjd med okunnighet för sig själv,och har ingen som kan hjälpa honom att hitta folk av dygd. Likaså bör han se vad han spenderar den mesta av sin tid i, och vad de mesta av hans liv har avsatts till- med böcker av hadither från Allahs sändebud(صلى الله عليه و سلم), samla in dem och forska på kunskap om vad han har blivit befallt med , av vad som är halal, haram, specifika, allmän, obligatorisk, föredrog tillåtna, varnade, upphäva, upphävts, etc från olika typer av kunskap, innan tiden försvinner medan han har förmåga att göra detta.

Det har berättas från ash-Shafi’i att han sade:

”Skaffa kunskap innan du blir prövad med höga position i livet, för när du är prövad med position finns det inget sätt att få kunskap.”

Det berättas att Abu Muhammad al-Maruzi sa: ”Det var sagt att leran kommer att sluka upp ringen så länge det är fortfarande mjuk. Med andra ord bör kunskapen vara eftertraktad när man fortfarande är ung, frisk ålder. ”

Och det har rapporterats att Amir al-Mu’minin ‘Umar bin al-Khattab sa: ”skaffa kunskap innan du får ledande ställning.”

När det gäller detta uttalande Umar, Abu Ubayd (al-Qasim bin sallam) sade: ”Lär dig kunskap medan du är ung, innan du blir ledare som andra ser upp till. Om du inte lär sig i denna ålder kommer du skämmas för att lära dig när man är äldre,och du kommer att förbli ovetande, och kommer att tvingas ta dina kunskaper från dem som är yngre än dig, och du kommer att förringas för detta. ”

Andra nämnde han faran med att överge ta kunskap från äldre lärda, och i stället ta det från ungdomen:

”… Och det berättas att” Abdullah bin Mas’ud sade: ”Folket kommer att vara på bra (kayr) så länge de tar sin kunskap från dem som är äldre än dem, som de litar på, och deras Lärda. Om de tar sin kunskap från dem som är yngre och onda, är de är förstörda. ”

”Abdullah bin Muslim bin Qutaybah frågade om detta uttalande från Ibn Mas’ud s, som han fick höra:” Det betyder att folket kommer att förbli på bra så länge som deras lärda är äldre, och inte nykomlingar, eftersom den gamla har gått förbi njutning, brådska och dåraktighet i sin ungdom, och har fått erfarenhet och insikt. Så, inget tvivel komma in på hans kunskaper, och han är inte omkörd av hans önskningar, och han styras inte av girighet, och Satan kommer inte att förorsaka honom att halka som han gör med nykomlingen. ”

Och Ibn Hajar sade att det är autentiskt berättas att ‘Umar sade: ”Folket blir korupta så snart kunskaper kommer från de unga, och de äldre görs uppror mot.”

Shaykh Muqbil al-Wadi’i hade sammanställt en 600-sidig bok med titeln ”al-Jami ‘as-Sahih fil-Qadar,” bestående av över 800 berättelser (vers, hadither, och Athar) som hör till Qader av Allah.

Han öppnade boken genom att lista tolv fördelarna med att tro på Qader:

1.-Uppfylla en handling av dyrkan till Allah, för att tro på ödet är ett sätt genom vilket vi dyrkar Allah

2.-stärker sin tro- sedan den som tror på Qader kommer inte vara lätt gungade, och kommer inte att bli upprörd av det som han upplever av hänsyn till sanningen;

3.-tapperhet, mod och fasthet, sedan den som tror på Qader vet att han inte kan dö, utom om dennes utsedda tid har kommit, och att han inte kommer att uppleva utom prov och tester som har förordnats för honom, och han kommer inte att bli upprörd över hans erfarenheter av skada, katastrofer och obehagligheter

4.-Ett Lugn, och ett lättnade på stress och sorg.

5.- Tålamod,
eftersom de som inte tror på Qadar kan köras för att inte tro på Allah, vissa av dem blir galna, vissa av dem får Satanistiska viskningar, och vissa av dem kan drivas till självmord. På grund av detta, är självmord ökat i länder där invånarna inte tror på Qadar, såsom USA, Danmark och Sverige. De flesta av dem som lider av psykiska sjukdomar är de som inte tro på Qadar, eller som har svag tro på Qadar,

6.-Generositet, som den som tror att han inte kommer att bli fattig om inte Allah skrivit detta för honom, kommer att spendera sin rikedom fritt;

7.-uppriktighet, eftersom den troende i Qadar inte kommer att utföra en åtgärd till förmån för folket, eftersom han vet att det inte nytar honom i något som Allah inte har förordnat, precis som de inte kan skada i något som Allah har inte förordnat;

8.- förlitande på, säkerhet i och underkastelse till Allah: (”Säg:” Ingenting någonsin ska hända oss utom vad Allah har förordnat för oss … ””) [at-Tawbah, 51]

9 – Bristande tilltro på spåmän, astrologer, mm inte med att torka damm av gravarna (som önskar välsignelser från dem), göra du’a ”till andra än Allah, eller ägna någon typ av dyrkan till andra än Allah, eftersom han vet att ingen av dessa åtgärder medföra några fördelar som Allah inte vill, eller skada som inte Allah inte vill,

10.- förnöjsamhet och inte är angelägna för Dunya;

11 – ödmjukhet, som om Allah lyfter honom genom några rikedom, status, kunskap, osv, vet han att allt detta är från Allah, och att om Allah vill beröva honom dessa saker vid någon stund, så kan Han Allt.

12.rasande över innovatörerna, som engagera sina egna åsikter i visheten och sharian av Allahs (här är han hänvisar till Qadariyyah, som förnekar att Allah har kontroll över sin skapelse).

[‘al-Jami’ as-Sahih fil-Qadar’; s. 14-15]


Profeten (صلى الله عليه و سلم) sade:

””vid Han vars Hand min själ är i, andedräkten av den fastande personen är mer omtyckt av Allah än lukten av mysk.”

I ”Fath al-Bari” (4 / 138),  Ibn Hajar kommenterade:

”Vad kan dras av detta är att den fastande personen andedräkt är bättre än blodet av en martyr. Detta beror på martyrernas blod var liknas vid doften av mysk, * medan den fastande personen andedräkt beskrevs vara ännu bättre än doften av mysk. Och detta tyder inte på att fasta är bättre en shahadah, på grund av självklara skäl”

* Hadithen finns i Muslim och al Bukhari

fråga:Vad ska man göra som har drabbats av en pil från giftiga pilar av Iblis (dvs. har drabbats av en person av det motsatta könet)?

svar: Den som har en giftig skada, det ligger på honom att fortsätta med det som kommer att ta bort giftet från hans sår, och rena det.

Detta uppnås genom ett antal steg:

Först bör en sådan person gifta sig eller köpa en slav-kvinna, som Profeten (صلى الله عليه و سلم) sade:

“Om någon av er ser en kvinnas skönhet, ska han gå till sin fru, då hon kommer ha det som den andra kvinnan hade.” Detta kommer resultera i att ens begär förminskas, även försvagas ens passion.

Andra, man borde hålla sig stabil och ständig i de fem dagliga bönerna, åkallan, och ödmjuk dyrkan i de tidiga morgontimmarna. Man borde utföra sina böner med koncentration och med hjärtat närvarande, och öka med åkallan: ”Åh Du som kontrollerar hjärtan, gör mitt hjärta stabilt för Din Religion! Åh Du som ändrar hjärtan, ändra mitt hjärta till lydnad till Dig och Ditt Sändebud!” Detta är för när någon är stabil i att göra åkallan till Allah och är ödmjuk framför Honom, kommer Han automatiskt knuffa tjänarens hjärta bort från sådana ämnen, då Han sade:

{Vi ville hålla allt ont och all skamlöshet borta från honom eftersom han var en av Våra sant hängivna tjänare.} [Yusuf; 24]

Tredje, man borde ta bort sig själv från de ställen där personen som påverkat en kanske är, och borde inte socialisera sig med de som den personen socialiserar sig med, så att man inte hör talas om denna personen, eller får syn på den. Avstånd leder till övergivande, och så mycket som ens tankar om någonting förminskas, kommer dess effekt på hjärtat även försvagas.

Så, man borde implementera dessa steg, och han borde förbättras med följande ändringar som sker i hans förutsättningar.

Och Allah Vet Bäst

[‘Majmu’ al-Fatawa’; 32/5]

Glöm Ej Dhikr Allah

räknare
besöksräknare --------------------------------------------> Affärsverksamhet bloggar Filosofi/Religion Religion Glöm Inte läsa Koranen!